KONTIO Woodsia

6. 9. 2010

KONTIO Woodsia

Moderné bývanie v klasickom štýle

Zrubová konštrukcia vyrovnáva teplotné výkyvy, a preto je v objekte útulne vo všetkých ročných obdobiach. Materiál je  v lete chladný a príjemne teplý v zime, zatiaľ čo na jeseň a na jar steny z masívu zbierajú energiu zo slnečného žiarenia. Kontio zrubové domy prinášajú čistú škandinávsku prírodu a odhaľujú tajomstvo zdravého bývania.

Vhodné do rôznych podmienok

Zrubové domy našli svoje miesto vo všetkých klimatických podmienkach po celom svete. Starostlivo naplánované a dobre postavené Kontio domy, navrhnuté na základe špecifických potrieb budúcich majiteľov, bez poškodenia prežijú zemetrasenia, masívne závaly snehu alebo tajfúny. Najlepšou,najbezpečnejšou a najspoľahlivejšou voľbou pri výbere stavebného materiálu je pomaly rastúca polárna borovica zo severného Fínska.

Relaxovanie

Život v zrubovom dome prináša veľa pozitívnych asociácií. Pokojné, priestrannéa príjemné prostredie vytvára pravú domá-cu pohodu a umožňuje účinné relaxovanie.Prijímanie toku energie vplyvom masívne-ho dreva okolo zlepšuje rovnováhu telaa mysle a pomôže človeku cítiť sa lepšie,odhodiť stres a žiť zdravší život. Fínska sauna predstavuje tradičný kúpeľ, ktorý je uznávaný ako kvalitná možnosť relaxácie. Stimuluje krvný obeh, znižuje svalové a nervové napätie a tiež môže slúžiť ako miesto pre meditáciu.

Kvalita vnútorného ovzdušia

Podľa výskumu zachovávajú Kontio domy veľmi dobrú vnútornú klímu. Zrubovákonštrukcia účinne vyrovnáva kolísanietepla a vlhkosti vzduchu v miestnosti. Ma-sívne drevo má prirodzenú schopnosť ab-sorbovať vlhkosť, keď je vlhkosť vzduchupríliš vysoká. Keď je vlhkosť vzduchu niž-šia, vlhkosť z dreva sa dostáva späť do miestnosti, čím sa udržuje jej optimálna úroveň. Táto ideálna vlastnosť dreva zabezpečuje, že relatívna vnútorná vlhkosť vzduchu zostáva v rozmedzí medzi 30 až55 %. Mimo hodnôt optimálnej hladinyvlhkosti sa v ovzduší značne zvyšujemnožstvo prachu, vírusov a baktérií, čočasto vedie k zdravotným problémom, akosú infekcie dýchacích ciest, astma, alergie,príznaky vyčerpania a bolesti hlavy.Dobrú kvalitu ovzdušia v izbách nemožno zabezpečiť bez vetrania domu. I keď zrubový dom dýcha, je vetranie potrebné, ale jeho potreba je kvôli schopnosti vyrovnávať vlhkosť a teplo nižšia. Zníženie potreby vetrania šetrí peniaze na energie bez toho, aby sa znížil komfort bývania.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Vzhľadom na značné rozdiely v zaťažení životného prostredia, spôsobené výroboua použitím stavebných materiálov, je ro-zumné zvoliť si materiály, ktoré sú vyrába-né aj používané energeticky efektívne.Spracovanie dreva vyžaduje len zlomokenergie, ktorú potrebujú iné stavebné materiály, ako je oceľ, betón, plasty a hliník. Zrubové domy bežne obsahujú viac dreva a menej  iných druhov materiálov ako stavby sendvičovej konštrukcie.

Moderný zrubový dom je tesný a energeticky úsporný

Utesnené domy znamenajú pohodlie pri súčasnom znížení nákladov na prevádzku. Moderné zrubové konštrukcie umožňujú maximalizovať energetickú efektívnosť v každom Kontio dome. Tesnosťbola overená pri testoch vykonávaných VTT (Technické výskumné centrum vo Fínsku), s uvedením hodnoty tesnosti N50, čo je výborný výsledok.

Rozmerovo presné profily zrubov a tesný rohový spoj, spolu s dvojitou izoláciou v profile rohového spoja, vytvárajú obal, ktorý chráni dom pred chladom, vetrom i dažďom. Ak budú presne dodržané plány a pokyny na inštaláciu (poskytuje ich firma Kontio), v stenách a rohoch nebudú žiadne netesnosti, ani žiadny prievan v okolí dverí a okien.

Posúdenie domu ako celku

Tesnosť je veľmi dôležitá z hľadiska celkového dopytu po udržaní tepla v dome, ale rovnako je dôležitý prístup k návrhu domu ako celku. Obvodový plášť budovy sa skladá zo strechy, vonkajších stien (vrátane okien a dverí) a z podlahy. Všetky tieto konštrukcie musia byť kvalitne zhotovené a tesné. Cez obvodové steny uniká približne len 10 % tepelnej energie z celkovej energetickej náročnosti objektu, no väčši-na tepelných strát sa uskutočňuje cez stre-chu. Preto je dôležité, aby strecha bola do-statočne tepelne izolovaná a izolačné ma-teriály boli správne inštalované.

Ďalšiu významnú úlohu v celkovej po-trebe energií hrajú okná a dvere. Pokroči-lé technológie, ako sú selektívne povrchy a plynové náplne medziskelných priesto-rov predstavujú možnosti, ktorých použi-tie sa zaplatí v podobe nižších prevádz-kových nákladov.

Rozdiely v spotrebe

Životný štýl každého človeka je rozdiel-ny a môže znamenať rozdiely aj pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie. Spôsob osvetlenia, vetranie s rekuperáciou tepla, moderné invertory, využitie solárnej energie, klampiarske výrobky na úsporu vody a kvalitné domáce spotrebiče ponúkajú ďalšie cesty k významným úsporám. Účin-nejšie technológie v domácnostiach zna-menajú aj výrazné zníženie celkovej spo-treby energií.

Kontio zrubový dom predstavuje nízkoenergetický objekt. Izolačné a tepelné vlastnosti masívneho dreva prirodzene udržujú požadovanú teplotnú úroveň za každých podmienok, čo je energeticky veľmi efek-tívne. Ak sa zameriame na zníženie spotreby energie pri každodenných rutinných činnostiach v domácnosti, celkovo môže-me dosiahnuť veľké úspory.

Projekt WOODSIA

Aj keď je Kontio Woodsia zrubový dom v klasickom štýle a využíva prvky tradičnej zrubovej architektúry, spĺňa všetky požiadavky a priania dnešnej doby.Klasický štýl ponúka možnosti ako pre tradičné, tak i nové prístupy a Woodsia je toho skvelým príkladom – kombinácia klasickej guľatiny a požiadaviek na súčasný luxus. Je to naozaj reprezentatívny a priestranný dom.

Architektonické a dispozičné riešenie

Woodsia zaujme výraznými krásnymi priečeliami. Dom poskytuje veľa miesta pre rodinu i priateľov. Stretávať sa môžu v priestrannom „srdci“ tohto objektu. Pre pohodlie detí i spokojnosť rodičov je miestnosť pre hry detí situovaná vedľa obývacej izby. Spálňa za ňou predstavuje vlastnú oázu pokoja.

V dome sú izby aj pre tiché súkromie ubytovaných hostí. Teplo a kúzlo pravých severských borovíc a nadčasový dizajn vytvárajú príjemnú atmosféru. Veľkorysý arkier v obývacej izbe otvára výhľad do zá-hrady a veľké terasy umožňujú využívať exteriér na posedenie v podvečer alebo na raňajkovanie pri rannom slniečku.

Budúcnosť globálneho životného prostredia je v našich rukách

Popularita drevostavieb silne rastie a je tiež podporovaná vládami. Nadišiel čas pochopiť skutočnú hodnotu obnoviteľných materiálov. Zvýšením využitia dreva ako stavebného materiálu môžeme ušetriť neobnoviteľné prírodné zdroje pre budúcnosť, najmä tam, kde nie je k dispozícii žiadny alternatívny materiál.